آموزش های آنلاین ما

تمامی آموزش های سایت

پیدا کردن یک تجربه واقعا خوشایند

وضعیت ما با شما فرق دارد. ما الگو سازیم. وظیفه ما آزمایش تمام الگوهایی است که در اختیار داریم، از این رو وقتی یک کار عملی انجام می دهیم، قادریم الگوهایی را به شما ارائه دهیم که موثر بودن آنها …

آموزش های موسیقی

آموزش های موسیقی

 

 …

عمل ارتباط سازی تماما هیپنوتیزم است

زن: این کار معمولا چه مقدار وقت می برد؟ و آیا برای این کار از هیپنوتیزم استفاده کردید؟

ریچارد بندلر: هر چیزی هیپنوتیزم است.

جان گریندر: در این زمینه اختلاف عمیقی بین ما و شما وجود دارد. چیزی به عنوان …

روش میلتون اریکسون

از این رو به جای آن که سعی کنیم از این قبیل افراد را با شرایط تطبیق دهیم، به راحتی به گذشته آنها می رویم و یک دوران کودکی کاملا جدید برایشان خلق می کنیم و وادارشان می سازیم که …

گذشته فردی شما پایه تمام قابلیتها و محدودیتها

این مطلب، در مشاوره خانوادگی و یا اداره یک کنفرانس، دارای اهمیت و کاربرد ویژه ای است. من به کسی که دائما سعی می کند از طریق کلامی با دیگران ارتباط برقرار سازد توجهی نمی کنم. بلکه نگاه من به …

دید جانبی منشا بسیاری از اطلاعات بصری است

به همین ترتیب می توانید کارهای شگفت انگیزی در زمینه ارتباط با ارواح انجام دهید. فرضا شیئی را در دستتان می گیرید که متعلق به شخص دیگری است. همین باعث می شود که با استفاده از دید جانبی بتوانید طرف …

مدلسازی برای موفقیت – بخش دوم

اگر می خواهید از مهارت خاصی که فکر می کنید می تواند در مورد مسائل شخصی و یا تخصصی شما مفید واقع شود بهره مند شوید، می توانید از ضمیر خودآگاهتان استفاده کنید. با استفاده از الگوهای ما می توانید …